חדשות ועדכונים

רשות החשמל מעניקה תמריצים למתקני ייצור חשמל המונע בגז טבעי

ההזדמנות

רשות החשמל מעניקה תמריצים למתקני ייצור חשמל המונע בגז טבעי ל-300 המגה וואט הראשונים שיתחברו לרשת.

התמריץ והחסכון הצפוי מחזירים את ההשקעה בתקופה של כ-4 שנים.

ההצעה

טלמניע מציעה הקמת תחנת לייצור חשמל במכולות: לטלמניע שיתוף פעולה עם חברות בינלאומיות מובילות אשר מתמחות באספקת תחנות כוח מונעות גז טבעי במכולות. plag and play : מתן מענה אמין בלוח זמנים קצר 

החלטה מס' 13 (1306) - הסדרת פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל