תחומי פעילות

ייזום ופיתוח של תחנות כוח פרטיות גדולות ובינוניות