טלמניע

חברה בינלאומית לייזום, הקמה ותפעול של תחנות כוח

ייזום, ייזום ופיתוח של תחנות כוח פרטיות גדולות ובינוניות

ייזום

ייזום ופיתוח של תחנות כוח פרטיות גדולות ובינוניות
תחומי פעילות נוספים
שירותים ומוצרים נוספים